Dokumenty

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 01. 2021 Výše úhrady za ubytování a stravu od 1.1.2021 .pdf 146 kB
29. 01. 2021 Informace o poskytované sociální službě .pdf 1 MB
29. 01. 2021 Poslání domova .pdf 234 kB
29. 01. 2021 Seznam věcí doporučených k nástupu do Domov​a .pdf 161 kB
29. 01. 2021 Stanovení úhrady za fakultativní služby v Domově pro seniory Pyšely .pdf 184 kB
29. 01. 2021 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele k žádosti o pobytovou službu v Domově .pdf 141 kB
29. 01. 2021 Žádost o poskytování pobytové sociální služby .pdf 154 kB

Ostatní dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 01. 2021 Informace k podání žádosti o pobytovou službu v Domově pro seniory Pyšely .pdf 153 kB
29. 01. 2021 Informace o zpracování osobních údajů - GDPR .pdf 213 kB
29. 01. 2021 Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči .pdf 287 kB
29. 01. 2021 Oznámení o poskytovateli pomoci .pdf 288 kB
29. 01. 2021 SMĚRNICE k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic .pdf 212 kB
29. 01. 2021 Žádost o příspěvek na péči .pdf 288 kB
29. 01. 2021 Zřizovací listina .pdf 1 MB

Výroční zprávy

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
29. 01. 2021 Výroční zpráva 2016 .pdf 7 MB