O domově

Cílem naší práce je, aby se všichni naši klienti cítili v našem domově jako ve svém domácím prostředí.
Mgr. Bc. Ilona Veselá
pověřena řízením DS Pyšely

Snažíme se o sestavení kvalifikovaného pracovního kolektivu, který plně respektuje důstojnost člověka a svým přístupem a laskavě podanou rukou nabízí klidné a důstojné prostředí pro život v domově.

Od prvního setkání s klientem máme zájem o navázání velmi úzkého kontaktu nejen s ním, ale i s jeho rodinnými příslušníky, příbuznými, přáteli či známými. Plně se snažíme pomoci všem klientům při jejich prvních dnech pobytu v našem domově.

Poskytované služby v našem domově neustále zkvalitňujeme, rozšiřujeme a to nejen v oblasti sociální, ale i ošetřovatelské a zdravotní. Velký důraz klademe na individuální přístup ve všech činnostech s klienty. Klientům nabízíme aktivizační i kulturní programy.

Vytváříme pracovně odborný tým zaměstnanců, který svým přístupem bude komplexně naplňovat představy poskytované péče našich klientů.
Navštivte náš Domov pro seniory Pyšely, který se nachází v budově zámku s krásně upraveným parkem, kde je příjemné posezení.

Těšíme se na Vaši návštěvu.