Poskytované služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby, úhrada

S každým nově nastupujícím klientem je sepisována smlouva o poskytování služeb a o stanovených úhradách. Smlouva je sepisována na základě individuálních potřeb klienta. Jsou stanoveny ošetřovatelské a individuální plány.

Sociální služby

Sociální pracovníci jsou součástí pracovního týmu, který tvoří společně se všeobecnými sestrami, pracovníky v sociálních službách, ergoterapeutem a nutričním terapeutem. Tým svým aktivním a individuálním přístupem poskytuje všem klientům služby dle jejich individuálního plánu, který se vytváří na základě individuálních potřeb klientů. Tento plán je upravován tak, aby vyhovoval potřebám klienta. Nově nastupujícím klientům v adaptačním procesu je tým maximálně nápomocen tak, aby se každý klient u nás co nejoptimálněji zadaptoval a nalezl nový domov a přátelské vztahy.

Aktivizační a kulturní programy

Nabídka aktivizačních a kulturních programů pro klienty je pravidelně zveřejňována na nástěnkách 1. a 2. patra. Více se o těchto programech dozvíte na stránce Kulturní život.

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale již dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní.

Lékařská péče

Lékařská péče je u nás zajišťována praktickým lékařem, který do našeho zařízení dochází jednou týdně a dále ordinuje dle vzniklé aktuální potřeby. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k odborným lékařům do příslušných zdravotnických zařízeních.
Léky předepsané naším praktickým lékařem nebo léky na volný prodej zajišťujeme, po předchozí domluvě s klientem, dovážkou z lékárny. Po domluvě s klientem je také možné, aby klientovi zajišťovali léky rodinní příslušníci.

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je v souladu s moderními trendy v oboru zajišťována kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu. U klienta je sestaven ošedtřovatelský plán, který je pravidelně sledován a doplňován dle aktuálního zdravotního stavu.

Stravování klientů

Nutriční terapeut zpracovává jídelní lístky na základě moderních trendů ve stravování pro geriatrické klienty tak, aby byla strava nutričně vyvážená. Pro naše klienty zajišťujeme racionální stravování, dietu diabetickou a žlučníkovou a formy stravy v krájené, mleté a mixované podobě. Domov disponuje vlastní kuchyní, v které připravujeme celodenní stravu.

Další služby

Mezi naše další služby patří také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí stejně jako pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Zajišťujeme také kadeřnické a pedikúrní služby.

Aktivizační činnosti

 • Volnočasové a zájmové aktivity
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • Holení, pedikúra, manikúra
 • Pomoc s celkovou hygienou těla
 • Pomoc při péči o vlasy
 • Pomoc při použití WC

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • Pomoc při podávání jídla a pití
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Sociálně-terapeutické činnosti

Psychoterapie a socioterapie, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob