Základní informace
Domov pro seniory Pyšely zahájil svoji činnost 1.listopadu 1953. Jedná se tedy o zařízení s již dlouholetou tradicí v zámeckém prostředí. Vhodnými , náročnými stavebními úpravami dochází postupně ke změně prostředí tak, aby domov naplňoval svoje poslání jak po stránce stavební, vnitřního vybavení a rovněž personálního zabezpečení.
Současná kapacita zařízení je 60 lůžek, o seniory pečuje celkem 38 zaměstnanců.

 

Poslání a cíle

cíle poskytované sociální služby; cílová skupina; zásady poskytování sociální služby – viz dokumenty ke stažení
Objekt domova se nachází v městečku Pyšely cca 30 km od Prahy  v malebném prostředí a je obklopen zámeckým parkem, který slouží k procházkách a příjemnému posezení klientů.

Objekt

Zařízení se skládá z hlavní budovy – zámek  a hospodářské budovy.
Hlavní budova je dvoupodlažní  se zámeckou věží.
Na každém patře jsou umístěny vícelůžkové  pokoje klientů, přičemž na prvním patře je celkem 5 pokojů a patře druhém je 10 pokojů vybavených moderním účelovým nábytkem.