Základní informace

Domov pro seniory Pyšely zahájil svoji činnost 1. listopadu 1953. Jedná se tedy o zařízení s již dlouholetou tradicí v zámeckém prostředí. Vhodnými a náročnými stavebními úpravami dochází postupně ke změně prostředí tak, aby domov naplňoval své poslání po stránce stavební, vnitřního vybavení a rovněž personálního zabezpečení.

Poslání a cíle

Objekt domova se nachází v městečku Pyšely cca 30 km od Prahy  v malebném prostředí a je obklopen zámeckým parkem, který slouží k procházkách a příjemnému posezení klientů.

Více o našich cílech a poslání si můžete přečíst v Dokumentech.

Budova

Zařízení se skládá ze dvou budov. Hlavní budovu tvoří zámek a druhou budovou je budova hospodářská.
Hlavní budova je dvoupodlažní se zámeckou věží.

Na každém patře jsou umístěny vícelůžkové pokoje klientů, přičemž na prvním patře jsou celkem 4 pokoje a na patře druhém je 10 pokojů vybavených moderním účelovým nábytkem.