Vydáváme pro naše seniory 1x za měsíc časopis "Zámecké listy".