Informace pro návštěvy

18. 05. 2020
Informace pro návštěvy v DS Pyšely
 
Vzhledem k situaci s COVID 19 Vás informujeme o opatřeních, za kterých budou probíhat návštěvy u seniorů v DS Pyšely. Návštěvy budou probíhat od 25.5.2020, každý den od 9,00 – 11,00 a od 13,00 – 16,00. Vstup do budovy Domova pro seniory Pyšely je přísně zakázán, z důvodu ochrany zdraví ostatních klientů a zaměstnanců. Návštěv se mohou účastnit osoby od 15 let věku.
OD 19.5.2020 je spuštěn „Rezervační systém návštěv“,  do kterého se návštěva přihlásí buď emailem na adresu: administrativa@dspysely.cz nebo na telefonním čísle 773 201 360 v pracovní dny od 8.00 do 15. hodin. Na každou návštěvní hodinu je možné zaregistrovat návštěvu 2 osob max. pro 4 klienty. Při rezervaci žádáme o uvedení jména klienta a jméno osoby, která na návštěvu přijde. Obsazenost rezervačního systému naleznete na www.dspysely.cz.
 Návštěvy v počtu max. 2 osob budou probíhat u imobilních klientů na pokojích při dodržení přísných hygienických pravidel vždy za doprovodu odpovědného pracovníka.
Ostatní návštěvy budou probíhat v zámeckém parku a při nepříznivém počasí v suterénu v jídelně při dodržení přísných hygienických pravidel. Z kapacitních důvodů jídelny mohou zde současně být jen     4 návštěvy. V areálu zahrady je pro návštěvy toaleta Toi Toi.
Opatření pro návštěvy:
  1. Návštěvy dál nebudou smět za lidmi, kteří mají kvůli nákaze koronavirem nařízenou karanténu.
  2.  Návštěvy u zdravých klientů musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim bude návštěva zakázána.
  3. Návštěvy se budou zapisovat do knihy návštěv
  4. Na vícelůžkových pokojích bude jen návštěva u jednoho imobilního klienta. 
  5. Návštěvníkům u imobilních klientů budou poskytnuty ochranné pomůcky a dezinfekce.
Pokud by se epidemiologická situace zhoršovala, je připravená i přísnější forma opatření.
Žádáme Vás, respektujte pokyny pracovníků DS Pyšely.
Děkujeme za pochopení a dodržování všech hygienických pravidel
 
 
Mgr. M. Houfková,
 zástupce ředitele, manažer kvality soc. služeb

 
Odkaz pro náhled rezervačního kalendáře:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dpspysely%40gmail.com&ctz=Europe%2FPrague