Výběrové řízení - oprava kanalizace

07. 01. 2019
Veřejná zakázka s názvem „ Oprava kanalizace“
  
 
zadávanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v poptávkovém řízení, nejde o postup podle zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázkách

ZADAVATEL:
Domov pro seniory Pyšely
příspěvková organizace
Náměstí T.G. Masaryka č. 1
251 67 Pyšely
IČ 70871256