Kulturní život

Aktivizační programy

Pro seniory jsou pořádány pravidelné aktivizační programy, které si kladou za cíl smysluplně vyplnit volný čas klientů a přispět k jejich psychosociální pohodě. Aktivizační programy jsou pořádány jako skupinové a individuální terapie, přičemž pro každý program je vyhrazen den a konkrétní hodina v týdnu. Aktivity zohledňují psychické a fyzické schopnosti a možnosti jednotlivých seniorů.
 

V Domově pro seniory Pyšely se klienti mohou účastnit:

 • trénování paměti
 • předčítání z knih, denního tisku
 • poslech hudby
 • pracovní terapie
 • skupinové kondiční cvičení
 • sportovní odpoledne (metaná, šipky, rotoped )
 • dechové a relaxační cvičení
 • dotyková terapie se zvířetem
 • klub filmového diváka – filmy na přání seniorů
 • canisterapie

 

V individuální formě jsou nabízeny programy:

 • pohybové aktivity (individuální cvičení, dechové cvičení)
 • terapie formou rozhovoru
 • individuální pracovní terapie
 • nácvik sociálních a psychických dovednosti


Prostřednictvím společenských a kulturních aktivit podporujeme klienty v kontaktu se sociálním prostředím. Pořádáme výlety po okolí, setkání seniorů na různých společenských akcích, dále kulturní akce s živou hudbou – Masopust,  Mikulášská zábava apod. Spolupracujeme i s místními zařízeními – mateřská škola, základní škola, dětský domov. Děti z těchto organizací navštěvují naše seniory u různých příležitostí a jejich kulturní vystoupení vždy potěší naše klienty. V rámci týdne sociálních služeb pořádáme rovněž den otevřených dveří. Pořádáme také akce, které jsou určené pro blízké či příbuzné našich klientů a také pro širokou veřejnost se zájmem o život seniorů v naší společnosti.