Canisterapie

15. 06. 2016
Pes Bárny umí skutečně léčit

Častokrát když zdviháme skleničky k přípitku, opakujeme stereotypně svá „na zdraví“. 
S přibývajícími roky si však mnozí z nás začínají hodnoty zdraví vážit víc a více. Nádhery života nespatřují v materiálním bohatství a hojnosti, ale jako zázračnou hodnotu vnímají své zdraví, případně zdraví svých nejbližších.
Není v lidských silách zajistit všechny tyto hodnoty klientům našeho Domova pro seniory Pyšely ani v podmínkách dnešní ultramoderní doby za přispění supermoderní techniky 
a špičkových technologií. Umíme však vnímat křehké potřeby klientů a přiblížit se k jejich realizaci. V tomto úsilí nám úspěšně pomáhá Bárny. Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka 
a v jeho případě to skutečně platí. Bárny má na rozdávání přátelství certifikát a to doslova ten nejvyšší. Bílý švýcarský ovčák Bárny je totiž canisterapeutický pes. Tento profesionál umí rozdávat radost, umí léčit, umí sbližovat lidi. Lidé si v jeho přítomnosti uvědomí, co znamená pojem štěstí. Některé věci lze jen těžko slovy sdělovat, lze je jen chápat v okamžicích prožitku. To dobře ví jeho majitelka Bc. Zuzana Chlaňová, která psa Barneta Abraska, českého šampiona a klubového šampiona k vítězstvím připravila nejen na oblastních, krajských a národních výstavách, ale dokázala jej vítězně prezentovat na mnohých mezinárodních a speciálních výstavách. Za největší úspěchy Barnyho je třeba považovat složení mnoha zkoušek z výkonu, tzn. ohodnocení jeho práce. Za vrchol jeho výcviku je složení canisterapeutických zkoušek. Vedení Domova pro seniory Pyšely spatřuje získání spolupráce Bc. Z. Chlaňové a jejího výjimečného psa za obrovský posun v naplňování kritérií kvality sociálních služeb. Tato léčebná terapie, která se s velkým úspěchem používá především u dětí, je velmi účinná i u seniorů. Canisterapie neboli léčba za pomoci psa především rozvíjí hrubou a jemnou motoriku. Působí v rovině rozvoje a ukotvení motoriky 
ve smyslu rehabilitační práce, polohování a relaxu. Rozvíjí orientaci v prostoru i v čase, rozvíjí sociální cítění, podněcuje verbální i neverbální komunikaci. Canisterapie podněcuje k pohybu a má velký vliv na psychiku a tím přispívá k duševní rovnováze.

Cannisterapie s klienty v Domově pro seniory Pyšely je prováděna v rozsahu 45 min. v jedné lekci. Po této aktivní práci s klienty následuje odpočinek pro psa Bárnyho. Vždy se jedná 

o naplánovanou činnost se stanoveným průběhem a cílem. Činnost je přizpůsobená potřebám a momentálnímu zdravotnímu stavu klienta. Naši klienti dosahují úspěchů 
při nácviku jemné a hrubé motoriky, zklidní se, dochází k rozvoji paměti, koordinaci pohybů 
i sebeobsluhy. Canisterapeutka Bc. Zuzana Chlaňová k tomuto využívá metody česání – péče 
o srst, čištění zubů a další. Při canisterapii je podporována relaxace klientů, duševní pohoda, dobrá nálada, zvládání emocí a to pomocí specifických metod poznávání a opakování vjemů jako vůní, pohybu, rychlostí dechu psa, reakcí a zpětných vazeb při tělesném kontaktu 
se psem. Jestliže se říká, že někdo umí nemožné na počkání a zázraky do tří dnů, tak to by se mohlo říkat o canisterapii. Léčba pomocí profesionálního psa je v našem Domově pro seniory úspěšná a časem prověřená. Posíláme poděkování za trpělivost a empatický přístup canisterapeutce Bc. Zuzaně Chlaňové a jejímu čtyřnohému příteli Bárnymu.

K díkům ředitelky Domova pro seniory Pyšely PhDr. Jitky Plíškové se připojují klienti 
a personál domova.