Jak jsme tančili v Praze

15. 06. 2016
Lidem je přirozeností pohyb a nic na tom nemění ani skutečnost, že věkem ubývají schopnosti pohybových možností. Neznamená to však, že s ubývající ztrátou svalové hmoty a poruchou rovnováhy ubývá chuť trávit volný čas pohybovými aktivitami tak, jak člověk byl v minulosti zvyklý. Zvyk je železná košile a tak ti lidé, kteří bývali kdysi čilí, měli rádi společenský život a s tím související družnost v kolektivu, tak i nyní v pokročilém věku se nechtějí vzdávat dřívějších radostí.
V našem Domově pro seniory Pyšely dáváme našim klientům dostatek nabídek na trávení volného času dle jejich individuálních dispozic a jejich preferencí oblastí zájmu. Jednou z těchto oblastí je oblast senzomotorická. V našem domově mohou klienti uplatňovat své zájmy v různých aktivizačních programech specificky zaměřených na rozvoj v dané oblasti. Příkladem je taneční kroužek v našem domově, který je otevřenou aktivitou nejen 
pro klientky a klienty s určitým pohybovým rozsahem, ale je určen i klientkám a klientům s určitým stupněm pohybového omezení. Toto všem zabezpečuje jasné vymezení této aktivity, protože se jedná o „tance v sedě“. Zacílení této aktivity je jednoznačně dáno rozvojem společenského kontaktu.
Smysluplná je také družební aktivita s jinými domovy pro seniory. Letos náš taneční kroužek byl pozván do Domova pro seniory Kobylisy v Praze, kde reprezentoval náš domov v taneční soutěži „Tance v sedě“. Náš pětičlenný tým obdiv získal nejen v této soutěži v pražských Kobylisích, ale též při vystoupení v našem domově v Pyšelích. Upomínkou nám budou nejen krásné fotografie v kronice, ale také získaný pohár a diplomy. Domov pro seniory Kobylisy všechny soutěžící odměnil i věcnými upomínkovými předměty a dortem s vyobrazením tanečního střevíčku.

Poděkování patří všem klientům Domova pro seniory Pyšely, kteří se rozhodli 
pro reprezentování našeho domova a věnovali nácvikům tanečního programu velkou pozornost a úsilí. Zdůraznili tak skutečnost, že i v seniorském věku a v pobytovém zařízení lze najít kvalitu života a důstojnost.

PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka Domova pro seniory Pyšely