Senioři v DpS Pyšely si připomněli adventní tradice

04. 12. 2015

Advent – období čtyř neděl před vánočními svátky je dobou příprav na Vánoce a dobou rozjímání. Dříve to byla doba postní, kdy byly zakázány veškeré zábavy, tanec a zpěv. Advent je také dobou zklidnění a očekávání. Tradičním symbolem adventu je adventní věnec se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové a jedna růžová. Fialová barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku - svíci proroků na znamení předpovědi proroků narození Ježíše Krista. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku – svíci betlémskou, která vyjadřuje lásku. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíčku – svíci pastýřskou na znamení radosti z toho, že postní období bude končit. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku – svíci andělskou, která symbolizuje mír a pokoj.

S našimi klienty jsme si připomněli i další adventní tradice. Na svátek svaté Barbory 
4. prosince tradici řezání „barborek“. Rozkvetlá „barborka“ o vánocích má přinést štěstí 
do domu. Políbení pod jmelím má přinést lásku až do příštích vánoc. Voňavou tradicí je pečení medových perníčků a vánočního cukroví. Další tradicí návštěva sv. Mikuláše společně s andělem a čertem v předvečer svátku sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí. V našem domově tuto tradici stále zachováváme a v důstojné atmosféře sv. Mikuláš obdarovává naše klienty dárečky, sladkostmi i ovocem. Na konci adventu postavíme jesličky na připomenutí významu a původu vánoc a vánoční stromek podle tradice jako ochranu před vším zlým.

Vám všem jsme rádi přiblížili v jaké atmosféře tráví naši senioři předvánoční čas. Zapomenout ovšem nesmíme, že právě v tento čas nás navštěvují s bohatým kulturním programem různé hudebníci profesionálové i amatéři. Také si pro nás připravují své kulturní pořady děti z Mateřské školy v Pyšelích a v Želivci, dále děti z Dětského domova v Pyšelích a též studenti ze Střední školy řemesel v Kunicích. V příjemné atmosféře jsme 
se ocitli též při duchovním setkání s farářem Mgr. Krystofem Henriko z římskokatolické farnosti Jílové u Prahy. Předvánoční, vánoční i silvestrovský čas si naši klienti umí užít každý podle svého výběru a na slavnostní přípitek se těší určitě všichni.

Přejeme Vám všem překrásné prožití Vánoc a do dalšího roku pevné zdraví a spokojenost. 

PhDr. Jitka Plíšková
ředitelka Domova pro seniory Pyšely