Srdce na dlani

22. 06. 2016
Pulsující srdce na dlani je metaforou pro vyjádření provádění péče klientům Domova pro seniory Pyšely všemi pracovníky. Vysokou úroveň kvalitního provádění sociálních služeb klienti dokáží ocenit a také vyjádřit poděkováním při besedách s vedením domova a při společných schůzích Výboru klientů, kdy zástupci z řad klientů tlumočí pochvaly na péči. Poděkování za poskytování péče zaznívají nejčastěji od jednotlivých klientů osobním vyjádřením, ať již ústním nebo i písemným podáním. Tato hřejivá poděkování za obětavý přístup k práci pracovníků Domova pro seniory Pyšely klienti vyjadřují v každoročně tradičně pořádané anketě „Srdce na dlani“. Tato anketa byla vyhlášena ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Janem MBA pod záštitou ředitele odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy PhDr. Tomášem Klineckým a radním pro sociální oblast Danielem Hodkem. Klienti Domova pro seniory Pyšely v této anketě dávali své hlasy pracovníkům domova, kteří k nim přistupují v profesionální péči „se srdcem na dlani“.
Ve slavnostní atmosféře přítomných pracovníků poděkovala ředitelka DS Pyšely PhDr. Jitka Plíšková všem zaměstnancům. Ve svém projevu vyzdvihla obětavou a profesionální práci všech zaměstnanců na všech pracovních úsecích. Pracovníkům Domova pro seniory Pyšely slavnostně poděkovali také zástupci odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy paní Milada Mastná a Mgr. Kamila Pádecká, které zároveň vyjádřily poděkování za obětavou práci ředitelce DS Pyšely PhDr. Jitce Plíškové.
Slavnostní program podpořil moderováním pan Jožka Zeman, který se slova ujal po úvodním projevu ředitelky DS Pyšely PhDr. Jitky Plíškové. Provázel společenským programem známého zpěváka Bohuše Matuše, který si dokázal podmanivě získat publikum domova. Pracovníci domova měli možnost zazpívat si známé písně spolu s ním.
Pracovníci Domova pro seniory Pyšely posílají srdečné poděkování klientům 
DS Pyšely za jejich hlasy, které jim v anketě věnovali.

Dana Buková, pracovnice DS Pyšely